اخرین محصولات ثبت شده

تحقیق جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک

دانلود تحقفی با موضوع جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، در قالب doc و در 19 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش

دانلود تحقیق با موضوع جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش، در قالب doc و در 40 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تیزهوشان و آموزش استعدادهای درخشان

دانلود تحقیق با موضوع تیزهوشان و آموزش استعدادهای درخشان، در قالب doc و در 69 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تیپ شخصیتی BCD

دانلود تحقیق با موضوع تیپ شخصیتی BCD، در قالب doc و در 19 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس

دانلود تحقیق با موضوع کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس، در قالب doc و در 85 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی

دانلود تحقیق با موضوع کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی، در قالب doc و در 29 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی

دانلود تخقیق با موضوع کیفیت خدمات بیمارستانی، در قالب doc و در 35 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی

دانلود تحقیق با موضوع کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی، در قالب doc و در 19 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق عملکرد حرکتی

دانلود تحقیق با موضوع عملکرد حرکتی، در قالب doc و در 13 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق عملکرد صادراتی

دانلود تحقیق با موضوع عملکرد صادراتی، در قالب doc و در 29 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق عملکرد تحصیلی و نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی

دانلود تحقیق با موضوع عملکرد تحصیلی و نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی، در قالب doc و در 36 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده

دانلود تحقیق با موضوع سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده، در قالب doc و در 38 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل