تحقیق تراکتورهای چرخ دار کشاورزی

دسته بندي : مهندسی » مهندسی کشاورزی زراعت
دانلود تحقیق تراکتورهای چرخ دار کشاورزی،
در قالب word قابل ویرایش و در 15 صفحه.


توضیحات:
ﻫﺪﻑ ﻭﺩﺍﻣﻨﻪ
 ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﻮﺭﺗﻮﺍﻥ ﺩﻫﻲ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﭼﺮﺥ ﺩﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮﺳﻤﺖ .  ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﺗﺼﻮﺭ ﺷﻮﺩ
٢ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺯﻳﺮﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ، ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﻧﻴﺴﺖ .  ﻣﻌﻬﺬﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺯﻳﺮ ﺭﺍﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻨﺪ .      ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎﭖ ﻭ /   ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ، ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭼﺎﭖ ﻭ / ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺁﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺯﻳﺮﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ : 1. ISO 500 : 1991 , Agricultural tractors - Rear - mounted power take - off - Types 1,2 and 3    2. ISO 730-1 : 1994 - Agricultural wheeled tractors - Rear - mounted three - point linkage - part 1 : Categories 1,2,3 and 4         

فهرست مطالب
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎﺭ............................................................................................ﺏ ١-  ١........................................................................................ ﻫﺪﻑ ﻭﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ٢-  ١.............................................................................................. ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ٣-  ٢....................................................................................... ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ٤-  ٢........................................................................................... ﻣﺤﻮﺭﺗﻮﺍﻥ ﺩﻫﻲ ٥-  ٥......................................................................................... ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ
و...
دسته بندی: مهندسی » مهندسی کشاورزی زراعت

تعداد مشاهده: 106 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 15

حجم فایل:393 کیلوبایت

 قیمت: 16,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:pdf
    سایز:393 KB
    تعداد صفحه:15