فایل های دسته بندی تاریخ - صفحه 3

پاورپوینت رضاشاه و اقداماتش

دانلود پاورپوینت با موضوع رضاشاه و اقداماتش، در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: رضاشاه در طول زندگی خود و حتی پس از آن به دلایل گوناگون به القاب مختلفی خوانده شده‌است. در جوانی به نام ناحیه‌ای که از آن برخاسته بود «رضا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جزوه تاريخ ادبيات 3

دانلود پاورپوینت با موضوع تاريخ ادبيات 3، در قالب ppt و در 166 اسلاید، قابل ویرایش. توضیحات: اهداف كلي درس هدف كلي از درس تاريخ ادبيات 3 آشنايي دانشجو با ويژگي هاي شعر و تحول آن در عهد صفوي، افشاريه، زنديه و قاجاريه و گويندگان و نويسندگان مطرح

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انقلاب مشروطه

دانلود پاورپوینت با موضوع انقلاب مشروطه، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: انقلاب مشروطه انقلاب چگونه آغاز شد؟ صدور فرمان مشروطيت محمد علي شاه اصالت نهضت مشروط خواهي کودتاي شاه قيام آزاديخواهان ورود نيرهاي بيگانه به کشور فتح تهران مشر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق هندسه نااقليدسى و نسبيت عام انیشتين

در قرن نوزدهم دو رياضيدان بزرگ به نام «لباچفسكى» و «ريمان» دو نظام هندسى را صورت بندى كردند كه هندسه را از سيطره اقليدس خارج مى كرد. صورت بندى «اقليدس» از هندسه تا قرن نوزدهم پررونق ترين كالاى فكرى بود و پنداشته مى شد كه نظام اقليدس يگانه نظامى است ك

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ، ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن

ﻧﺎم ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺪح ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢزﯾﺮا ازﺧﺪاﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام. ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺪح ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ام. ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧـﻮدم ﻣـﯽ ﻧﻮﯾـﺴﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش ﺑ

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انوشه انصاری، اولین فضانورد ایرانی

ﺷﮑﻞ روﻧﺪﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﮐﺸﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﺳﺖ . رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻓﻨﻮن ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻧﺪه، و ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺷﺘﻪ ﻫﻮا ﻫ

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نگرانى هاي من- سخنراني احمد شاملو در دانشگاه كاليفرنيا بركلي

مقدمه احمد شاملو شاعر بزرگ معاصر ايران در ماه آوريل 1990 (1369) در آمريكا ميهمان مركز پژوهش و تحليل مسائل ايران (سيرا) بود و در هشتمين كنفرانس اين مركز در دانشگاه كاليفرنيا، بركلى سخنرانى كرد. كتابى كه در دست داريد متن كامل اين سخنرانى است.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ناصرالدین شاه

ناصرالدين شاه، روز جمعه هفدهم ذي‌القعده سال 1313 ه.ق در بقعه حضرت عبدالعظيم به ضرب گلوله ميرزا رضا كرماني كشته شد. امين‌السلطان صدراعظم ناصرالدين شاه به وسيله كلنل كاساكوفسكي رييس سواران قزاق امنيت پايتخت را حفظ كرد و مراتب را به سفراي روس و انگليس و

قیمت : 18,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مهانداس كارامچاند گاندی

یك رهبر بزرگ روحانی وسیاسی جنبش استقلال هند بود. وی مبتكر Wikisource]] [۱] "]]ساتیاگراها[[" طرح مقاومت توده ها بود كه شیوه عدم تبعیت از قانون را معرفی نمود و آهیمسا (]]پرهیز از خشونت[[) را بعنوان مبنای كارمبارزه خویش قرار داد؛ این شیوه مبارزه به یكی

قیمت : 16,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی