فایل های دسته بندی تاریخ - صفحه 1

پاورپوینت سیمین بهبهانی

دانلود پاورپوینت با موضوع سیمین بهبهانی، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: سیمین خلیلی معروف به سیمین بـِهْبَهانی (زاده۲۸ تیر ۱۳۰۶ تهران - درگذشته ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ تهران)، نویسنده و غزل‌سرای معاصر ایرانی و از بنیان‌گذاران

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاریخ و تمدن مادها

دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ و تمدن مادها، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مادها مردمانی بودند از نژاد آریایی که در حدود سالهای 3000 تا 2500 قبل از میلاد رازمان تقریبی مهاجرت انها میدانند. محققان نام این حکومت را

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماري دوره ساسانيان

دانلود پاورپوینت با موضوع معماري دوره ساسانيان، در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: روی کار آمدن اردشیر ساسانی ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهر استخر ریاست داشت . پسرش بابک در شهر خیر در کنار د

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رضاشاه و اقداماتش

دانلود پاورپوینت با موضوع رضاشاه و اقداماتش، در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: رضاشاه در طول زندگی خود و حتی پس از آن به دلایل گوناگون به القاب مختلفی خوانده شده‌است. در جوانی به نام ناحیه‌ای که از آن برخاسته بود «رضا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جزوه تاريخ ادبيات 3

دانلود پاورپوینت با موضوع تاريخ ادبيات 3، در قالب ppt و در 166 اسلاید، قابل ویرایش. توضیحات: اهداف كلي درس هدف كلي از درس تاريخ ادبيات 3 آشنايي دانشجو با ويژگي هاي شعر و تحول آن در عهد صفوي، افشاريه، زنديه و قاجاريه و گويندگان و نويسندگان مطرح

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انقلاب مشروطه

دانلود پاورپوینت با موضوع انقلاب مشروطه، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: انقلاب مشروطه انقلاب چگونه آغاز شد؟ صدور فرمان مشروطيت محمد علي شاه اصالت نهضت مشروط خواهي کودتاي شاه قيام آزاديخواهان ورود نيرهاي بيگانه به کشور فتح تهران مشر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق هندسه نااقليدسى و نسبيت عام انیشتين

در قرن نوزدهم دو رياضيدان بزرگ به نام «لباچفسكى» و «ريمان» دو نظام هندسى را صورت بندى كردند كه هندسه را از سيطره اقليدس خارج مى كرد. صورت بندى «اقليدس» از هندسه تا قرن نوزدهم پررونق ترين كالاى فكرى بود و پنداشته مى شد كه نظام اقليدس يگانه نظامى است ك

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ، ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن

ﻧﺎم ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺪح ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢزﯾﺮا ازﺧﺪاﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام. ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺪح ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ام. ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧـﻮدم ﻣـﯽ ﻧﻮﯾـﺴﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش ﺑ

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انوشه انصاری، اولین فضانورد ایرانی

ﺷﮑﻞ روﻧﺪﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﮐﺸﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﺳﺖ . رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻓﻨﻮن ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻧﺪه، و ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺷﺘﻪ ﻫﻮا ﻫ

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی