فایل های دسته بندی برنامه ریزی - صفحه 1

تحقیق تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی، در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف و مفاهیم کارآفرینی

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف و مفاهیم کارآفرینی ، در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مفاهیم و نظریه های رقابت پذیری

دانلود تحقیق با موضوع مفاهیم و نظریه های رقابت پذیری، در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تحلیل مکانی فضایی کاربری های آموزشی شهری

دانلود تحقیق با موضوع تحلیل مکانی فضایی کاربری های آموزشی شهری، در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شخصیت مدیران و اثر بخشی انان

دانلود تحقیق با موضوع شخصیت مدیران و اثر بخشی انان، در قالب doc و در 111 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP )

دانلود تحقیق با موضوع سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP ) ، در قالب doc و در 72 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدیریت تعارض

دانلود تحقیق با موضوع تحقیق مدیریت تعارض، در قالب doc و در 39 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد

دانلود پژوهش با موضوع مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد، در قالب doc و در 88 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش تعاریف نام تجاری (برند)

دانلود پژوهش با موضوع تعاریف نام تجاری (برند)، در قالب doc و در 22 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی