نتایج جستجو برای «برنامه واکسیناسیون گاو»

پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی- ویروسی)

همانگونه که مستحضرید یکی از مهمترین اهداف سازمان دامپزشکی کشور توسعه تولید و حفظ بهداشت دام و حفظ سلامت انسانی می باشد که اقدامات وخدمات انجام گرفته دراین خصوص می تواند در نهایت منجر به خود کفایی کشور و سلامت جامعه انسانی گردد ، بدیهی است تحقق این م

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل