نتایج جستجو برای «تاريخچه شهركاشان»

تحقیق تاريخچه شهر كاشان

تاريخچه شهركاشان نام شهر كاشان در مآخذ اسلامي، ”قاشان“ يا ”قاسان“ ضبط شده و از شهرهاي بسيار قديمي ايران است. به استناد تحقيقات باستان شناسان در تپه هاي سيلك واقع در 4 كيلومتري غرب كاشان، اين ناحيه يكي از نخستين مراكز تمدن و محل سكونت بشر ماقبل تاريخ

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل