نتایج جستجو برای «تحقیق در مورد جامعه و مدرسه»

تحقیق بررسی جامعه و مدرسه

مدرسه آغاز جداشدن کودک از خانواده است! در گذشته نه چندان دور این کودک بود که در روز اول مدرسه می گریست و اینکه این مادر است که با آگاهی از نقش مدرسه و آغاز انفکاک از فرزندی که پیش از این جزئی از وجودش بود ، با چشمی اشکبار فرزند را راهی می کند تا برای

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل