نتایج جستجو برای «تحقیق زنان مسلمان ورزشکار»

تحقیق وضعیت و وظیفه زنان مسلمان ورزشکار در مجامع ورزشی

"حجاب" و"حفظ شئونات اسلامي" ارزش‌هاي والايي است كه زن مسلمان و ايراني ارج نهادن به آن را به عنوان سرلوحه فعاليت‌هاي خود انتخاب كرده‌و اساس را بر رعايت اين دو مهم گذاشته است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل