نتایج جستجو برای «تعریف رشد و توسعه اقتصادی»

پاورپوینت مفاهیمی از توسعه (توسعه اقتصادی و اجتماعی)

مفهوم توسعه در انگلیسی واژه Development مترادف با ظهور قرار داده شده است . در فرهنگ انگلیسی آکسفورد توسعه به معنای « باز شدن تدریجی » « بارز شدن » « کاملتر شدن اجزای هر چیز » « تطور» {Evolution} و رشد آنچه که در نطفه مکنون است . پیشرفت یا ترقی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل