نتایج جستجو برای «نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی»

پاورپوینت شهر و آموزش

حداقل دو مدل درباب علم وفناوری را می توان با هم مقایسه کرد مدل خطی انتقال وترویج مدل ساخته شدن اجتماعی وفرهنگی مدل نخست: مدل خطی انتقال وترویج این مدل مبتنی بر کدگذاری دوتایی است، انتقال علم از سوی : با سواد به بی سواد متخصص به نامتخصص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل