نتایج جستجو برای «پروژه اصول سياسى اسلام»

تحقیق اجراى احكام و اصول سياسى اسلام

پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده بر

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل